วิธีการใช้ iStudy Planner แพลนเนอร์อ่านหนังสือ

วิธีการใช้ iStudy Diary แพลนเนอร์อ่านหนังสือ เพื่อให้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผ่นการอ่านหนังสือ และทำให้เราอ่านหนังสือได้ตรงตามเป้าหมาย ได้เกรดตามที่เราต้องการ ตามมาอ่านกันจ้า