Mellene Planner : รูปแบบแพลนเนอร์ต่างๆ

สมุดแพลนเนอร์

Mellene Book สมุดเมอลีเน่ 

สมุดเมอลีเน่ สมุดแพลนเนอร์ขนาด A5 ที่สามารถเลือกสีหน้าปก 

ทำตัวอักษรให้เป็นเอกลักษณ์ของคุณ 

พร้อมใส่คำคม ไว้เป็นกำลังใจในเล่มได้ด้วย 

Planner  : รายปี

Yearly Planner

เป็นแพลนเนอร์ที่ไว้รีวิวรายปี จดวันสำคัญต่างๆ

เพื่อให้เราดูในมุมมองรายปีว่า แต่ละปีเราผ่านอะไรไปบ้าง

Yearly Planner 2019

ป็นแพลนเนอร์ที่ไว้รีวิวรายปี แบบมีวันที่ระบุ 

ของปี 2019 ทั้งปี

Calendar 2019 : 

ปฏิทิน 12 เดือน ของ ปี 2019

Yearly Goals : 

ปฏิทินตั้งเป้าหมายรายปี 

ให้เราเห็นมุมมองเดือนทั้ง 12 เดือนใน 1 ปีเพื่อวางแผนในเรื่องต่างๆ

Planner 12 เดือน

ตารางปฏิทิน 12 เดือน ไว้สำหรับบันทึกการนัดหมาย

วันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เราไม่พลาดนัดสำคัญๆ 

Planner 6 เดือน

ตารางปฏิทิน 6 เดือน ไว้สำหรับบันทึกการนัดหมาย

วันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เราไม่พลาดนัดสำคัญๆ 

Semester Planner : 1 แผ่น 2 หน้า 

ตารางเรียน และตารางปฏิทิน ใน 1 เทอม

หน้าแรกสำหรับเขียนตารางเรียน และครูประจำวิชา

หน้าที่สอง เป็นตารางปฏิทินให้ลงวันสำคัญ เช่น วันสอบ 

วันหยุดหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น 

Year in Pixels : 1 แผ่น 1 หน้า 

สำหรับไว้บันทึกอารมณ์ของเราใน 1 ปี

ว่าเรามีอารมณ์แบบไหน เช่นมีความสุข เศร้า เฉยๆ ฯลฯ

มาสะสมสีแห่งความสุขเยอะๆกันเถอะ 

Planner  : รายเดือน

Monthly Planner 1 เดือน : 2 แผ่น 4 หน้า 

หน้าแรกมีไว้สำหรับตั้งเป้าหมายของเรา เขียน To do list และ วันสำคัญ

สองหน้าถัดมาเป็น ตารางปฏิทิน 1 เดือน ไว้สำหรับบันทึกการนัดหมาย

หน้าหลังเป็นกริด เผื่อที่ไว้จดบันทึกต่างๆ

 

To Do list 1 เดือน : 3 แผ่น 6 สัปดาห์

ไว้สำหรับเขียนสิ่งที่เราต้องทำในแต่ละวัน

และมี Note สำหรับบันทึกเตือนความจำ

My Priorities 1 เดือน : 5 แผ่น 5 สัปดาห์

ไว้สำหรับจัดลำดับความสำคัญ ว่ามีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง

แยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้เราเลือกทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน

 

Monthly Tracker 1 เดือน : 2 แผ่น 4 หน้า 

หน้าแรกมีไว้สำหรับตั้งเป้าหมายของเรา เขียน To do list และ วันสำคัญ

สองหน้าถัดมาเป็น ตาราง Habit tracker 

ช่วยให้เราเก็บสถิติในการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวัน ว่าเราได้ทำหรือไม่ 

เราสามารถ Tracking พฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งจะทำให้รู้ว่าเราต้องปรับปรุง

 หรือ พัฒนาตัวเองอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย, การอ่านหนังสือ, 

การพัฒนาตัวเอง ฯลฯ

หน้าหลังเป็นกริด เผื่อที่ไว้จดบันทึกต่างๆ

Daily Dozen Habit Tracker 1 เดือน : 3 แผ่น 6 สัปดาห์ 

แพลนเนอร์แบบนี้ เหมาะสำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเอง

ตาราง Habit tracker ช่วยให้เราเก็บสถิติในการทำสิ่งต่างๆ

ในแต่ละวัน 12 อย่างว่าเราทำได้หรือไม่

ให้เราได้ Tracking พฤติกรรมของตัวเอง ซึ่งจะทำให้รู้ว่าเราต้องปรับปรุง

 หรือ พัฒนาตัวเองอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย, 

การอ่านหนังสือ, การพัฒนาตัวเอง ฯลฯ ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น

และ มีช่องให้วิเคราะห์ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา เราทำอะไรได้ดี 

และเราไม่ค่อยได้ทำอะไร เพื่อวางแผนที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป

Goal Plan Success 1 เดือน : 1 แผ่น

แพลนเนอร์ตั้งเป้าหมายรายเดือน

เขียน new idea เป้าหมายเก็บเงิน วางแผนเที่ยว สิ่งที่ไม่ควรทำ ฯลฯ

Planner  : รายสัปดาห์

 

My Weekly 1 เดือน : 6 แผ่น 5 สัปดาห์  

หน้าแรกมีไว้สำหรับตั้งเป้าหมายของเรา เขียน To do list และ วันสำคัญ

สองหน้าถัดมาเป็น ตารางรายสัปดาห์ ในแต่ละวันสามารถเขียนบันทึกสิ่งต่างๆได้

ช่องบนสุดไว้สำหรับบันทึกสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในวันนั้นๆ 

และในช่องอื่นๆ สามารถจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

หรือแพลนต่างๆที่เราตั้งใจทำในวันนั้นก็ได้

มีตารางรายสัปดาห์ 5 สัปดาห์

The Weekly Plan 1 เดือน : 6 แผ่น 5 สัปดาห์  

หน้าแรกมีไว้สำหรับตั้งเป้าหมายของเรา เขียน To do list และ วันสำคัญ

สองหน้าถัดมาเป็น ตารางรายสัปดาห์ ในแต่ละวันสามารถเขียนบันทึกสิ่งต่างๆได้

มีช่อง To do list เพื่อให้เราจดสิ่งที่จะทำใน 1 สัปดาห์ 

แพลนเนอร์แบบนี้มีความพิเศษที่ มี ช่อง Habit Tracker 

ให้เราเก็บสถิติในการทำสิ่งต่างๆในแต่ละวันอีกด้วย

Weekly Planner 1 เดือน : 6 แผ่น 5 สัปดาห์  

แพลนเนอร์ ที่เป็นตารางเวลา 24 ชั้วโมง 7 วันใน หนึ่งคู่หน้า

 เพื่อให้เราจัดการเวลาได้อย่างสะดวก

เพราะแพลนเนอร์แบบนี้ ทำให้เราเห็นเวลาของเรา 24 ชั่วโมงใน 7 วัน

ทำให้เราสามารถจัดสรรเวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่าในแต่ละวัน

Plan For This Week 1 เดือน : 3 แผ่น 6 สัปดาห์  

แพลนเนอร์สำหรับจดบันทึกงาน หรือนัดหมายของเรา ในหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่มากนัก

มีช่อง Priorities ให้เราจดสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำให้ได้ใน สัปดาห์นั้นๆให้ลุล่วง

และมีช่อง To do list ให้จดสิ่งที่เราจะทำรองลงมา

และมีช่อง Note เพื่อบันทึกความจำในเรื่องบางเรื่อง

This Week Planner 1 เดือน : 3 แผ่น 6 สัปดาห์  

แพลนเนอร์สำหรับจดบันทึกงาน หรือนัดหมายของเรา ในหนึ่งสัปดาห์

มีช่องบันทึกการตื่นและเข้านอน หรือจะประยุกต์เป็นอะไรก็ได้

และมีตารางปฏิทินเล็กๆ เพื่อให้เรารู้ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ไหนของเดือนนั้นๆ

Weekly Plan Sheet 1 เดือน : 5 แผ่น 5 สัปดาห์  

แพลนเนอร์สำหรับจดการบ้าน ในแต่ละสัปดาห์ 

และมีช่องสำหรับจดสิ่งที่ต้องเตือนความจำ เผื่อกันลืม

และมีช่องสำหรับวางแผน ให้รู้ว่าสัปดาห์หน้าเราต้องทำอะไรอีกด้วย

Planner  : รายวัน

My Daily Planner : 1 แผ่น 2 วัน 

แพลนเนอร์สำหรับการตั้งเป้าหมายในหนึ่งวัน 

และจดบันทึกเรื่องราวที่ผ่านมาในวันนั้นๆด้วย

มี To do list เพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องสำคัญที่เราต้องทำ

มีช่องสำหรับวาดรูปหรือคำคม inspiration ด้วย

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการวางแผนรายวัน

และจดบันทึกเรื่องราวของตัวเองในทุกๆวัน

Day Planner : 1 แผ่น 4 วัน 

แพลนเนอร์สำหรับการวางแผนในแต่ละวัน 

ให้เราสามารถจัดเวลาใช้เวลาให้อย่างคุ้มค่า 

มีช่อง Today point ให้เราบันทึกเพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องสำคัญที่เราต้องทำ

และมีช่องสำหรับ Check ว่าในวันๆนั้น 

เราสามารถทำตามสิ่งที่เราต้องการได้หรือไม่

Study Dairy : 1 แผ่น 2 วัน 

แพลนเนอร์สำหรับการวางแผนอ่านหนังสือ และการเรียน

และมีช่องตารางเวลาทุก 10 นาที เพื่อให้เราบันทึกเวลา

เพื่อให้เรารู้ว่า เราใช้เวลาได้ทุกนาทีของเรามีค่าที่สุดหรือไม่

Dairy : 1 แผ่น 2 วัน 

กระดาษไดอารี่ ให้เราบันทึกเรื่องราวต่างๆของเราในแต่ละวัน 

ไม่ว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตาม 

Dairy 3 Boxes : 1 แผ่น 6 วัน 

กระดาษไดอารี่ ให้เราบันทึกเรื่องราวต่างๆของเราในแต่ละวันสั้นๆ

Planner  : การเงินและสุขภาพ

Monthly Budget 1 เดือน : 3 แผ่น 5 สัปดาห์ 

แพลนเนอร์สำหรับการวางแผนค่าใช้จ่าย และรายได้ของเราในแต่ละเดือน

มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ในแต่ละเดือน

และให้เราบันทึกรายรับรายจ่ายต่อวัน และมีช่องสำหรับการเก็บเงิน 

เพื่อให้คุณแบ่งเงินมาเพื่อเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายของเราในอนาคตอีกด้วย

Budget Goal  :  

แพลนเนอร์สำหรับวางเป้าหมายการเงินของเรา

ว่าเราอยากมี รายรับเท่าไหร่ ใช้ไปเท่าไหร่ และมีเงินเก็บเท่าไหร่ใน 1 เดือน

และมีรายการ เขียนสำหรับลิสต์ซื้อของในเดือนนั้นๆ และเป้าหมายเก็บเงินเพื่อของที่เราต้องการ

Income & Outcome :  

แพลนเนอร์สำหรับการจดรายรับรายจ่ายของเรา 

แต่ไม่มีการแบ่งวัน ให้เราค่อยๆจดของเราได้เอง

Expense Tracker :  

แพลนเนอร์สำหรับการแบ่งรายจ่ายออกเป็นหมวดหมู่

ทำให้เรารู้ว่าเราใช้อะไรในหมวดหมู่ไหนเท่าไหร่ เพื่อลดรายจ่ายในเดือนถัดๆไป 

Monthly Bills: 1 แผ่น 1 ปี 

แพลนเนอร์สำหรับการบันทึกรายจ่ายประจำเดือน 

เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนรถผ่อนบ้าน เป็นต้น 

Pay By Installment : ตารางผ่อนสินค้า

แพลนเนอร์สำหรับให้เราได้บันทึกว่าเราผ่อนสินค้าอะไรไปบ้าง

ในราคาเท่าไหร่ ระยะเวลาใด และจ่ายไปหรือยัง 

 

Meal Tracker 1 สัปดาห์ : 1 แผ่น 1 สัปดาห์ 

แพลนเนอร์สำหรับการจดอาหารการกินอาหารและการดื่มน้ำของเราในแต่ละวัน 

เพื่อให้เรารู้ว่าเราได้รับประทานอะไรในปริมาณเท่าไหร่เพียงพอหรือไม่

และมีช่องสำหรับ Tracking การกินอาหารเสริมหรือยาที่เราต้องทานในแต่ละวันด้วย

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

Goal Tracker 1 เดือน : 1 แผ่น 1 เดือน 

แพลนเนอร์สำหรับการวางแผน และ Tracking เรื่องสุขภาพของเรา

ทั้งด้านการออกกำลังกาย การกินอาหาร การนอนและความเครียด

เพื่อให้เรารู้ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนใน 1 เดือน

มีช่องสำหรับเขียนรางวัล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเมื่อเราทำได้ตามเป้าหมาย

เราก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยที่เราตั้งไว้ ให้กับตัวเองด้วย

Weekly Progress 1 เดือน : 1 แผ่น 1 เดือน 

แพลนเนอร์สำหรับการวางแผนการออกกำลังกาย 

ให้เราได้ตั้งเป้าหมาย และจดสิ่งที่เราได้ออกกำลังกาย (cadio) ของเราได้แต่ละวัน

หน้าหลังเป็นไอเดียการเล่น weight training ในแต่ละสัปดาห์

และมี ชาร์จจดความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเราด้วย

Period Tracker : 1 แผ่น 1 ปี 

แพลนเนอร์สำหรับการจด ประจำเดือนของเราได้แต่ละเดือน 

ว่ามาเมื่อไหร่ หมดเมื่อไหร่

และให้เราคำนวนได้ว่า ในเดือนต่อไปเราจะมาประมาณวันที่เท่าไหร่

Planner  : พิเศษ

100 Dreamlist : 1 แผ่น 100 ข้อ

แพลนเนอร์ที่ให้เรา List ความฝันของเรา 100 ข้อ

ถ้าเราเป็นคนกล้าฝัน เชื่อเถอะว่าวันนึงฝันเราจะเป็นจริง 

มาเขียนความฝันของเรากัน ^_^

Birthday & Anniversaries : 1 แผ่น 1 ปี 

แพลนเนอร์สำหรับการจดวันเกิด และวันครบรอบ

ของคนที่เรารัก เพื่อคอยเตือนให้เราไม่ลืมวันสำคัญๆของเพื่อนหรือคนที่เรารัก

Reading Planner :  1แผ่น 1 เดือน

แพลนเนอร์สำหรับวางแผนการอ่านหนังสือ

Contact List : 1 แผ่น 16 List 

แพลนเนอร์สำหรับการจด เบอร์หรือ Contact ต่างๆของเพื่อนเรา

ถึงแม้จะในยุค Digital แต่การจดบันทึกเบอร์โทร อีเมล ไลน์ 

เผื่อไว้ฉุกเฉินในวันที่เราไม่มีมือถือแล้วเกิดจำเบอร์ใครไม่ได้ก็ได้นะ 🙂

Quote Page : 1 แผ่น 16 List 

แบบกระดาษไว้สำหรับจดคำนวนที่เราชอบในแต่ละวัน

เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและให้กำลังใจเรา

Project Planner : 1 แผ่น 

แพลนเนอร์สำหรับ เตรียมตัวการวางแผนโปรเจคใหม่ๆ

ทำให้โปรเจคต่างๆของเราผ่านไปได้ด้วยดี

Movie Tracker : 1 แผ่น 

แพลนเนอร์จดรายชื่อหนังที่เราอยากดู

Checklist

แพลนเนอร์สำหรับการจดเรื่องสำคัญๆ หรือเรื่องที่เราต้องทำต่างๆ

เพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องสำคัญๆของเรา 

กระดาษโน้ต

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์เลยค่า

LINE: @mellenehouse

หรือจิ้ม 👇🏻

กดแอดไลน์เลยจ้า

มีแพลนเนอร์ช่วยจัดระเบียบชีวิตเก๋ๆ อีกเพียบ ตามมาดูทางนี้เลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า